หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
Address:
ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษา ราชนครินทร์


ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
ประเทศไทย
Phone:
074-451545
Send an Email