คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

smile คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก มา ณ โอกาสนี้ smile