Print
Category: งานรับนักศึกษา
Hits: 3299

 

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) 2563
และ  แนวทางการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2563

smile คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีตรง(โควตาภูมิภาค) 2563