คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย TCAS 3

และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >>เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์<<


ไฟล์เอกสารแนบเพิ่มเติมประกอบการยืนยันสิทธิ์

  1. ไฟล์บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ไฟล์สำเนาแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย (ปพ.1)

สำหรับกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาใหม่ เช่น การทำสัญญา ตรวจร่างกาย การรายงานตัว และกิจกรรมอื่นๆ ทางคณะจะแจ้งให้ทราบในโอกาส ต่อไปนะคะ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะแพทยศาสตร์จึงมีความห่วงใยและตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและครอบครัว จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาของเราในโอกาสต่อไปค่ะ

หากมีปัญหาระบบยืนยันสิทธิ์ สามารถติดต่อ พี่นา สุณิสา  มูเก็ม LINE ID: sunisa.mu หรือ โทร.08-7291-1696