ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1)

ดาวน์โหลดประกาศ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล (รอบที่ 1/1)  [เปิดรับสมัคร 1-26 ธ.ค.64] 

ลงทะเบียนสมัครและรับ Portfolio template

 >>> ลงทะเบียนสมัคร สำหรับสำหรับนักเรียน ระบบโรงเรียนในประเทศไทย 

>>> ลงทะเบียนสมัคร สำหรับนักเรียน โรงเรียนนานาชาติ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับสำหรับนักเรียน ระบบโรงเรียนในประเทศไทย

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับนักเรียน โรงเรียนนานาชาติ

*** ส่ง Portfolio ตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด ได้ที่ https://bit.ly/PortfolioPSU ***