ชื่อแบบฟอร์ม Download Form คำแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติ
1. คำร้องทั่วไป   

 

2. ลาเรียน  

1. การลากิจควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์การลาไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ขอฝึกประสบการณ์ช่วงปิดเทอม    

 สามารถส่งไฟล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา    

1. ควรดำเนินการ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน
2. สามารถส่งไฟล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม   

1. แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
    ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย 
2. ควรดำเนินการก่อนกำหนดลงทะเบียนเรียน  7 วัน

6. ขอทุนการศึกษา      
    - สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่   

สำหรับปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ภายใน 5 วันหลังเปิดภาคการศึกษา(ตามประกาศของคณะ) หลังจากนั้น รอติดตามความคืบหน้าผ่านกลุ่มไลน์ชั้นปี  

นำแบบฟอร์มยื่นต่อพี่แสงดาว หน่วยกิจการนักศึกษา ส่งไปรษณีย์หรือส่งด้วยตัวเองภายใน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียน

คุณแสงดาว  ติ่นกะชาติ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรราชครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

    - สำหรับผู้ขอรับทุนต่อเนื่อง(รายเก่า)      
    - ทุน Covid-19      โครงการช่วยเหลือนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อ อุปกรณ์การเรียนทางไกล  สนับสนุนเงินช่วยเหลือ จำนวน 15,000 บาท โดยอุปกรณ์การเรียนที่ซื้อ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 บาท >>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม